Voorwoord

 

Het is een gure dinsdagavond in januari. Sneeuw dwarrelt elegant naar beneden, wind giert langs de gebouwen en de terrassen van de Grote Markt zijn verlaten. Het is koud.

In mijn vizier de Sint-Stevenskerk, diens klok tien voor negen aanduidt.  Goudgeel en marineblauw gestreepte truien verschijnen voor de oude Laeckenhal, bekende oneliners schallen duidelijker over de Grote Markt naarmate ik dichterbij kom. Een bekend beeld onder menig Nijmeegs student.

Ik denk aan het afgelopen half jaar. Witte stranden, bruine lichamen, gemiddeld dertig graden. Doch voel ik me op dit moment warmer.

Het belooft weer een mooie avond en nacht te worden. Die voor sommigen na een paar speciaal bier eindigt in Café Daen en voor de rest na nog een aantal meters goedkoop bier in de TKB.

 

Waarde lezer,

Met gepaste trots heet ik u van harte welkom op de digitale omgeving van Onafhankelijk Heerendispuut Iuventus. Ik heb de eer u kennis te laten maken met ons fantastische dispuut.

Een gevoel overbrengen is lastig, laat staan via een website. Toch hoop ik u middels het bovenstaande extract een idee te geven. Ik beschrijf mijn terugkomst na een halfjaar buitenland en het gevoel van thuiskomen in de studentenwereld. Naast de keuze voor een studie en studiestad, is het ook uitermate belangrijk, als niet even belangrijk, hoe u de rest van uw studententijd wilt inrichten.  Bij Heerendispuut Iuventus zien we studeren en het studentenleven als, om in mijn eigen vakjargon te blijven, complementaire goederen. Het een kan niet zonder het ander, een combinatie van beide leidt tot optimaliteit. Welke combinatie tot de ultieme studententijd leidt, is voor elk lid anders. Zo is de een vaker te vinden in de kroeg en de ander vaker in de bibliotheek. Bij Heerendispuut Iuventus zien we het perfecte antwoord in een combinatie van zelfontplooiing en ontspanning, waar ieder zijn eigen weg in zoekt.

Onafhankelijk Heerendispuut Iuventus is op 26 september 2000 opgericht te Wageningen en is sinds 2004 in te vinden in Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat onze eigen koers te varen, zonder ons door de massa te laten meeslepen. Mede hierdoor heeft Onafhankelijk Heerendispuut Iuventus een sterk eigen karakter ontwikkeld en drukken wij sinds jaar en dag een stevige stempel op het Nijmeegse studentenleven. Daarnaast onderhouden wij intensief contacten met ander disputen binnen en buiten Nijmegen en zijn wij een graag geziene gast op borrels en feesten.

Momenteel bestaan wij uit veertien actieve leden die allen op geheel eigen wijze bijdragen aan het dispuut zonder gedwongen te worden zich te conformeren aan de groep, iets waar wij als Onafhankelijk Heerendispuut zeer veel waarde aan hechten. ‘’Audentus Fortuna Iuvat” is een leus dat elk lid siert en ons eveneens verbind. Durf en loyaliteit staan bij Iuventus hoog in het vaandel. Samen realiseren wij een fantastische studententijd. Zo hebben wij als dispuut vorig jaar besloten WaalKabaal te organiseren en hebben wij dit inmiddels voor het tweede jaar met groot succes waargemaakt.  Elke dinsdag zitten wij vanaf negen uur in Café Daen aan de Grote Markt om te disputeren op hoog niveau en om biertjes weg te tikken tot een laag niveau bereikt is. Buiten de dinsdag om zijn we binnen en buiten Nijmegen te vinden voor borrels, cantussen, dispuutsweekenden, toernooien en andere activiteiten.

 

Mocht ik uw interesse gewekt hebben, dan bent u van harte welkom om een keer langs te komen op dinsdagavond in Café Daen. Schroomt u daarnaast vooral niet om ons aan te spreken of om op een andere manier contact met ons op te nemen. Voor een goede borrel zijn wij altijd in.

 

Met fiere groet,

 

Sven Willems

Praeses h.t.